"Ökad aktivitet på marknaden"

Johannes Örvik på Newsec och Martin Svensson på Lundbergs om läget i Jönköping.

Skriven av Rasmus Thedin 2015-06-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Johannes Öhrvik.
Bild: Newsec


Johannes Öhrvik, förvaltare, Newsec


Vilka är de största fördelarna med att etablera sitt företag i Jönköping?
– Jönköping har ett starkt logistik­läge med anledning av dess placering vilket gör att Jönköping blir som ett nav mitt emellan Stockholm, Göteborg och Malmö och där en tilltänkt höghastighetsbana kommer att förstärka detta ytterligare. Vi anser också att Jönköping har ett starkt näringsliv med entreprenörs­anda och stor drivkraft vilket skapar ett bra företagsklimat och förutsättningar för att lyckas. Högskolan i Jönköping har också satsat på utbildningar och forskning inom logistik vilket ger en grund för att hitta kompetent personal och att ligga i framkant inom området.

Vad har ni för planer i Jönköping?
– Vi jobbar på att vidareutveckla våra fastigheter och är med och följer diskussionerna kring den kommande höghastighetsbanan då två av våra fastigheter ligger i närhet till den tilltänkta sträckningen. Ytterligare förvärv kan vara aktuellt om rätt objekt dyker upp.

Hur ser efterfrågan ut för närvarande?
– På våra objekt har vi sett en ökad efterfrågan de senaste sex–tolv månaderna med fler förfrågningar och en ökad aktivitet på marknaden.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling i området?
– Vi tror att det är viktigt att man kommer vidare i planerna kring höghastighetsbanan då många av planerna inom staden är kopplade till denna. Kommunikationerna till Stockholm, Göteborg och Malmö blir ännu bättre, vilket vi tror kan göra Jönköping ännu mer attraktivt.
Artikelbild

Martin Svensson.
Bild: AB LE Lundbergs


Martin Svensson, chef Jönköping, Lundbergs


Vad saknas i Jönköping i dag?
– Jönköpings stadskärna har växt betydligt de senaste åren vilket har berikat staden med framför allt nya matkoncept. De större kedjorna inom retail finns, men det finns plats för ytterligare koncept inom bland annat skor.

Vad har ni för planer i Jönköping?
– Vi kommer att fortsätta att förädla våra fastigheter. Under några år har vi investerat i butikernas fasader för att ge fastigheten ett bättre helhetsintryck, vi anser att det är viktigt att ge hyresgästerna rätt förutsättning för en bra exponering. Jönköping är en expansiv ort som vi kan tänka oss att fortsätta expandera i.

Hur ser efterfrågan ut för närvarande?
– Vi har under året sett en ökad efterfrågan på kontorslokaler, främst i storlekarna runt 200 kvadratmeter.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling i området?
– Då konkurrensen är hård tror jag det är viktigt att både fastighetsägare och butiksägare fortsätter att utveckla sina koncept och vara offensiva, så man inte tappar mark gentemot övrig handel.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration