"Vi gillar att göra projekt tillsammans med andra"

Familjeföretaget Wilfast fungerar både som förvaltare och investeringspartner. – Vi gillar att göra projekt tillsammans med andra, säger Mattias Wilson, delägare i Wilfast.

Skriven av Rasmus Thedin 2015-06-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Mattias Wilson är ett av de tre syskonen Wilson som tillsammans äger Wilfast.
Bild: Rasmus Thedin


Wilfast samarbetar bland annat med norska Ness, Risan och Partners AS, och har gjort så sedan 2001. Tillsammans med dem har de gjort fastighetstransaktioner på ett tiotal miljarder kronor, i Sverige, Finland och Danmark.

– De har en lång historik med fastighetsfonder i Norge och ville satsa i Sverige. Då kontaktade de oss. Vi har fått alla våra uppdrag via rekommendationer. Det är ett förtroende vi byggt upp successivt, säger Mattias Wilson.

I Sverige samarbetar Wilfast även tillsammans med bland andra Pro Value, Catella och Alaska.

Intressant kapitalplacering


I dagsläget äger Wilfast cirka 70 procent av sina fastig­heter tillsammans med huvudsakligen fastighetsfonder. De äger inga fastigheter helt själva. I många av projekten där Wilfast i dag inte har ägarandelar har de tidigare varit investerare.

– Vi gillar att göra projekt tillsammans med andra. Vi brukar investera cirka två-tre miljoner kronor i varje projekt. Dels innebär det en riskspridning, samtidigt som det är en mycket intressant kapitalplacering att vara med i många projekt. Och även övriga investerare och kreditgivare tycker att detta är mycket positivt.

Wilfasts inriktning är främst industri, lager och logistik, men även lite handel och kontorsfastigheter.

Sju personer jobbar på Wilfast och Mattias Wilson beskriver det som en styrka att de är så få.

– Många av investerarna gillar att vi har en liten organisation. Att vi är så små innebär att vi jobbar väldigt nära dem.

– Vi har arbetat upp ett stort förtroende hos investerare och kreditgivare. Många kreditgivare tycker att fastighetsfonder är lite ägarlösa och där fyller vi en viktig funktion mellan fond och kreditgivare. Vi har märkt många gånger att det är en viktig fråga hos kredit­givarna. Det är en bidragande orsak till den positiva utvecklingen för Wilfast.

Vad har ni för målsättning?


– Att utveckla samarbetena med våra befintliga samarbetspartners. För oss är det inget självändamål att växa. Vi anpassar oss efter de uppdrag vi har. Vårt uppdrag är att göra ett bra jobb tillsammans med uppdrags­givarna.

Vilken är er styrka?


– Att vi är en liten och snabbfotad organisation, med bred kompetens. Vi kan hela processen från förvärv till försäljning och har jobbat med det under väldigt många år.

– Vi försöker hela tiden att utveckla de olika projekten tillsammans med hyresgästerna. Vi försöker att hitta möjligheterna i fastigheterna. Många tror att en fastighet med ett tioårigt hyresavtal är ett rent förvaltningsobjekt. Men för oss kan det lika väl vara ett utvecklingsprojekt. Vi är duktiga på att hitta de möjligheterna.

Hur är ni som hyresvärd?


– Vi försöker vara väldigt lyhörda. Vi är väldigt tillgängliga och någon på Wilfast svarar alltid i telefon. Jag tror att den tillgängligheten är ovanlig och en styrka, säger Mattias Wilson.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration