Unik satsning på mat och handel i Rinkeby

Familjebostäders satsning i Rinkeby förvandlar en hårt trafikerad gata till ett stråk fylld av restauranger, kaféer och butiker. – Det är en unik satsning vi gör här, säger Gabriella Granditsky Svenson, projektledare på Familjebostäder.

Skriven av Henrik Ekberg 2014-09-16 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Livligare. Den hårt trafikerade gatan i Rinkeby förvandlas efter ombyggnationen till ett stråk fyllt av restauranger, kaféer och handel.
Bild: Familjebostäder


Familjebostäders byggnation av nya Rinkebystråket har kommit halvvägs. Markarbetet är i stort sett klart och under hösten kommer de nya byggnaderna att växa upp på båda sidor av gatan, som tidigare fungerat som infartsgata med buss- och biltrafik. Totalt ska 3 700 kvadratmeter kommersiella lokaler resas. Dessa blir uppdelade på 26 enheter och kommer att rymma såväl restauranger och kaféer som småbutiker och allehanda serviceverksamheter.

– Handelsutbudet har länge varit eftersatt i Rinkeby, som ständigt växer. Tanken är att det ska bli en mix av verksamheter med fokus på matkultur, säger Gabriella Granditsky Svensson.

Tryggare område


Det nya stråket, som kopplar samman Rinkeby Torg med Järvafältet, får bredare trottoarer med träd och uteserveringar. Torget kommer också att byggas om och längs stråket ska mindre torgytor anläggas som andningshål för möten och vila. Trafikmiljön i området ska anpassas för gående, cyklister och kollektivtrafik och hastigheten sänks till 30 kilometer i timman. Dessutom blir området säkrare och tryggare med nya gång- och cykelbroar, höjda övergångsställen och bättre belysning. Rinkebystråket ingår i Vision Järva 2030 med målet om ett Stockholm i världsklass, där Stockholm stad tillsammans med en rad aktörer jobbar för att stärka områdets utveckling. Det kommunala fastighetsbolaget, Familjebostäder, äger både bostäder och kommersiella lokaler i Rinkeby där det bor omkring 16 000 personer på en yta som är mindre än en kvadratkilometer.

– Rinkeby är känt för mycket. Vårt mål är att platsen ska fungera bra i vardagen, både för de boende och för dem som arbetar i området. Att satsa så mycket på handel och service i ett utpräglat bostadsområde är unikt i landet, förklarar Gabriella Granditsky Svenson.

Flera hyresgäster klara


Hösten 2015 ska det nya Rinkebystråket stå klart. ­Husen längs gatan kommer att utformas som låga paviljonger. Hittills är åtta hyresgäster klara, bland annat Aman Finance, Datoteket, Karima Salong, den asiatiska restaurangen Lankawi och Tele 2.

– Intresset är stort. Vi har en tredjedel av hyres­gästerna klara nu, säger Gabriella Granditsky Svenson.

Det nya torget kommer också att få ett nytt namn. Efter att ha rådfrågat Rinkebyborna själva tog stadsbyggnadsnämnden nyligen beslutet att döpa torget till Bytorget. Då hade man att ta ställning till flera hundra namnförslag som kommit in till kommunen.

– Familjebostäders namntävling gav många bra förslag och det känns roligt att Rinkebys nya torg nu får ett namn som kommit ur rinkebybors engagemang, säger Regina Kevius, stadsbyggnadsborgarråd (M) i Stockholm.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration