Sollentuna ska bli bäst 2015

Sollentuna kommun siktar på att ha Sveriges bästa företagsklimat om knappt två år. – Vi har tagit fram en strategi i nära samarbete med våra företag, säger näringslivschef Anna Hamberg.

Skriven av Sofia Grymer 2013-12-08 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Strategi. Enligt denstrategi som togs fram inom kommunen i februari i år siktar Sollentuna på att ha Sveriges bästa företagsklimat och ligga på förstaplatsen i Svenskt Näringslivs ranking 2015.
Bild: Pixprovider


Sollentuna kommun har under flera år legat bland de högsta i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagskommuner. 2012 kom de på en fjärdeplats, i år på en femteplats. Sedan rankingen startade har Sollentuna legat bland de bästa, från plats sju till första plats.

– Vi värnar om kommunens företag och arbetar ständigt med att utveckla kontakterna och lyssna in företagens önskemål av kommunen. Att ha en nära och kontinuerlig dialog med näringslivet är avgörande för att skapa ett bra företagsklimat, säger Anna Hamberg, näringslivschef på Sollentuna kommun.

Kurs ska ge metoder


Enligt den strategi som togs fram inom kommunen i februari i år siktar Sollentuna på att ha Sveriges bästa företagsklimat och ligga på förstaplatsen i Svenskt Näringslivs ranking 2015.

– Näringslivsstrategin är framtagen i nära samarbete med våra företag och vi ska arbeta metodiskt med de områden som lyfts fram i strategin; stadsbyggnad, infrastruktur, kommunikation och samarbetet skola-näringsliv. Ett exempel på insatser är att vi under våren 2014 kommer att genomföra en kurs som heter Förenkla – helt enkelt! Kursen ska ge oss metoder och verktyg för att ännu bättre kunna möta näringslivets behov. Ett annat exempel är att det under 2014 ska införas några e-tjänster som underlättar för kommunens företag, bland annat avseende bygglov.

Hur skulle du beskriva Sollentuna som företagsområde just nu?

– Sollentuna är en kommun där handeln är den största branschen avseende sysselsättning, och med handel avses här partihandel med medicinsk utrustning som är dominant. Johnson & Johnson och Pfizer är exempel på företag.

Hur ser intresset ut bland företag att etablera sig i kommunen?

– Det är stort intresse att etablera sig i kommunen, både från stora och små företag och företag inom olika branscher.

Vilka är fördelarna för företag att etablera sig i Sollentuna?

– Sollentuna har ett unikt läge, med goda kommunikationer och närhet till både centrala Stockholm och Arlanda flygplats. Utvecklingen av Sollentuna går fort framåt, och det byggs just nu både bostäder och lokaler för handel och företagande på många platser i Sollentuna. Vi är också en kommun som stöttar företagaranda och entreprenörskap. Vi samarbetar med Handelskammaren och Företagarna i Sollentuna i näringslivsfrågor, och stödjer även Stiftelsen Sollentuna nyföretagarcentrum, som har till uppgift att utan kostnad hjälpa personer som vill starta eget företag.
Artikelbild

Handel. "Sollentuna är en kommun där handeln är den största branschen avseende sysselsättning", säger Anna Hamberg, näringslivschef på Sollentuna kommun.
Bild: Sollentuna kommun


Vad gör ni inom kommunen för att underlätta för företag att etablera sig i Sollentuna?

– Vi arbetar för att behålla och förbättra våra redan goda kommunikationer och skapar möjlighet för olika bostadsalternativ. Om företag väljer att bosätta sig här kan vi erbjuda deras anställda goda bostäder i olika ägarformer. Vi kan också erbjuda bra förskola och skola; Sollentunas skolor har 2012 och 2013 fått utmärkelsen Stockholms läns bästa skolkommun av Lärarförbundet. Vi arbetar också med att ta fram e-tjänster så det ska bli enklare för företag att komma i kontakt med kommunen inför och under etableringar.

Vilka stadsbyggnadsprojekt ser du som viktiga för Sollentuna just nu?

– Vi arbetar med framförallt tre stora stadsbyggnadsprojekt, Väsjön, utvecklingen av Mässområdet samt omdaningen av Helenelund i och med att tvärspårvägen kommer.

Väsjön


– Väsjön är ett av Sollentunas största exploateringsområden och ett utvecklingsprojekt som sträcker sig över 25 år. Totalt planerar kommunen att bygga cirka 3 000 bostäder. Ungefär 50 procent av marken är kommunal och resterande privat. Kommunen kommer att följa den markanvisningspolicy vi har när marken ska fördelas.

Helenelund


– Kommunen planerar att etablera en skola i centrumbyggnaden, i samband med att den slitna Eriksbergsskolan tas ur bruk. Samtidigt planerar man ett nytt köpcentrum i Kilen, mellan E 4 och järnvägen i Helenelund. En parkövergång över E 4 ska knyta ihop Helenelund och Kista, som tillsammans utgör en regional stadskärna. Allén i Helenelund ska förtätas genom att flerfamiljshus ska byggas. Tvärspårvägen ska också beredas plats för planerad byggstart 2016 och bedöms vara klar för trafik 2020.

Mässområdet


– Sollentuna kommun planerar tillsammans med Skanska och tennisakademin Good to Great om att omvandla delar av det gamla mässområdet i Sollentuna till norra Europas ledande tenniscenter. Ett nytt idrottscenter och de verksamheter som kan komma att bedrivas där är en mycket positiv utveckling för området och en viktig del i den stadsförvandling området står inför.

Vad behövs för att Sollentuna ska bli en ännu bättre företagskommun?

– Vi ska fortsätta utveckla kontakterna med våra företag och lyssna på deras önskemål om förbättringar. Kommunen ska också utveckla metoder och verktyg för att kunna tillmötesgå och förstå näringslivets behov. Vi har insatser som redan är påbörjade, exempelvis informeras företagen löpande via ett nyhetsbrev och vi arrangerar lunchseminarier med intressanta teman, detta ska vi fortsätta med men göra ännu bättre.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration