Solna är bäst – igen

För sjätte året i rad toppar Solna Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Solna stads näringslivschef, Åsa Bergström, förklarar varför de lyckas så bra. – Det är en väldigt medveten satsning sedan många år tillbaka.

Skriven av Sofia Grymer 2013-12-04 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Råsundavägen, Solna
Bild: Solna stad


För ett tiotal år sedan var Solna en kommun där man inte stannade kvar och befolkningstillväxten var under många år negativ. Det var fler som flyttade från Solna än som flyttade in. Och det bestämde sig Solna stad för att göra något åt tillsammans med näringslivet.

– Det var då man till exempel tog beslut om att köpa mark längs E 4 och exploatera det med attraktiva lägen både för företagande och för boende. En del av aspekten när företag letar efter platser att lokalisera sig på är ju att hitta attraktiva miljöer. Och det var den första riktigt rejäla och medvetna investeringen man gjorde i företagsplatsen Solna, säger Åsa Bergström.

Ungefär samtidigt var politikerna väldigt tydliga med att näringslivet är viktigt för utvecklingen av Solna som kommun i stort, förklarar Åsa Bergström vidare. Och de resonerade att om Solna inte har ett växande näringsliv med företag som blir större och skapar arbetstillfällen kan de inte heller erbjuda en bra service till medborgarna i Solna.

– För då måste vi lägga väldigt mycket mer av den kommunala budgeten på att lösa arbetslöshetsfrågan och alla relaterade kostnader i stället för att jobba proaktivt med andra saker. Så det hänger väldigt mycket ihop, näringslivet är ett jätteviktigt medel för att kommunen i stort ska ha en hållbar utveckling. Så att investera i attraktiva miljöer och att politikerna och den högsta kommunledningen medvetet sa att näringslivet är viktigt för kommunens helhet är de två grundbultarna som har bakat för att vi har hamnat så högt som vi har gjort i de här rankingarna.

Hur är Solna som företagsplats i dag?

– Vi är en del i en expansiv region och en del av den stora Stockholmsregionen och vi samverkar och sam­arbetar i allra högsta grad med alla kommuner i regionen och drar nytta av det.

– Men vi bidrar också med de investeringar vi gör i att skapa förutsättningar för företag. Vi sitter på en hel del helt unika kunskapsnischer i Solna med närheten till Karolinska och Life Science-sektorn och har också en växande besöksnäring delvis kopplat till arenan.

– Solna är en företagsplats som erbjuder bra miljöer för företag. Det finns lokaler och de kommunikationer som efterfrågas.

– Solna stad har en kombination av goda förutsättningar plus en både specialiserad och diversifierad marknad.

Vad kan göra Solna till en ännu bättre företagarkommun?

– Det är jätteviktigt att vi fortsätter vårt samarbete med alla våra kringliggande kommuner. Sedan tio år tillbaka har vi jobbat med kommunerna i Stockholm och Mälardalen kring internationell marknadsföring och internationellt investeringsfrämjande. Ska vi ut och konkurrera om de internationella investerarna så är Solna för litet och likaså Stockholm. Det krävs en kritisk massa för att vara ett attraktivt erbjudande i en global konkurrens. Så vi måste fortsätta samverka och samarbeta och skapa förutsättningar över kommungränserna. Det är en jätteviktig aspekt. Naturligtvis är också nyföretagarfrämjandet väldigt viktigt. Att vi får fler företagsamma Solnabor. Så det stödet till att få fler entreprenörer är jätteviktigt. Där har vi en möjlighet att utvecklas ytterligare.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration