Aberdeen sätter värde på långsiktiga relationer

Aberdeen är en av landets tyngsta aktörer på fastighetsmarknaden. De förvaltar fastigheter till ett värde av cirka 36 miljarder kronor.

Skriven av Sofia Grymer 2013-11-02 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Värdefulla relationer. "Vi sätter stort värde på goda och långsiktiga relationer med våra hyresgäster och att hitta bra lösningar som är stabila över tid", säger Erik Skalin, uthyrningschef på Aberdeen Asset Management.
Bild: Nicklas Tollesson


Aberdeen Asset Management bildades ursprungligen i Aberdeen i Skottland 1983 och är noterat på Londonbörsen sedan 1991. I dag har koncernen 30 kontor i 23 länder och över 1 900 anställda. Totalt förvaltar de närmare 300 fastigheter i Sverige, med en total area av cirka 1,5 miljoner kvadratmeter. I Stockholm med omnejd förvaltar de ett 60-tal fastigheter åt bland annat Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv och en rad olika Aberdeenfonder. Det är till övervägande del kontorsfastigheter, med vissa inslag av handel och bostäder.

– Merparten av våra fastigheter ligger i mycket ­centrala lägen i Stockholm city, som exempelvis längs Kungsgatan och Birger Jarlsgatan. Men vi finns även representerade i andra delar av Stockholm, som exempelvis Marievik, Upplands Väsby och Södertälje, säger Erik Skalin, uthyrningschef på Aberdeen Asset Management.

Vad skulle du säga utmärker Aberdeen på fastighetsmarknaden?

– Vi förvaltar fastigheter åt institutionella investerare och det är vår uppgift att säkerställa en stabil och långsiktig avkastning åt våra uppdragsgivare. Det avspeglar sig också i hur vi förvaltar fastigheter. Vi sätter stort värde på goda och långsiktiga relationer med våra hyres­gäster och att hitta bra lösningar som är stabila över tid.

Vad händer på Stockholms lokalhyresmarknad just nu?

– Det finns en rad parallella rörelser som på olika sätt är relevanta för hur företag ser på sina lokaler i dag, som exempelvis miljö- och hållbarhetsperspektivet, att lokalerna skall spegla varumärket eller att kontorets utformning ska stödja en arbetsmetod. Men den rent konkret dominerande trenden är alltjämt strävan efter yteffektivitet som en metod att sänka företagets totala hyreskostnader. En variant av den trenden ser vi i fenomenet aktivitetsbaserade kontor som det talas en hel del om, åtminstone i konsultkretsar. Min bild av just aktivitetsbaserade kontor är dock att efterfrågan eller mogenheten för det arbetssättet är rätt låg hos merparten av de företag som söker lokaler i Stockholm i dag.

Har ni många lediga lokaler?

– Vakansgraden är låg, både i Stockholm som helhet och i de fastighetsbestånd som vi förvaltar. Vi har en del projektfastigheter där ytor förbereds för ombyggnad och därför hålls tomma för stunden, men generellt är det ganska ont om lediga ytor i de fastigheter som är i förvaltningsfasen.

Vilken är er bästa lediga lokal just nu?

– Det bästa vi kan erbjuda just nu är nog lokalerna på Sturegatan 10, det är åtminstone min personliga favorit­fastighet. En fantastisk byggnad med karaktär där funktionalismens ljusa, trevliga och yteffektiva grundtanke genomsyrar lokalerna. I kombination med läget, där du får både Stureplans puls och Humlegårdens grönska, är Sturegatan 10 är en riktig pärla.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration