Stockholms första miljöklassade stadsdel

Gammal industrikänsla blandat med modern arkitektur och en tydlig miljöprofil. Det är målet för Diligentias nya stadsdel i Sundbyberg. – Sundbyberg kommer att bli nästa heta område i Storstockholm, säger projektchefen Andreas Flyborg.

Skriven av Therese Aronsson 2012-03-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild


Bild: A1 Arkitekter


Artikelbild

Diligentia bygger en ny stadsdel i Sundbyberg. Det unika med den är att den blir Stockholms första miljöklassade stadsdel. Den kommer att certifieras enligt brittiska Breeam Communities.
Bild: A1 Arkitekter


Sundbyberg anses vara up and coming. Och Diligentia vill vara med på tåget. Där äger de i dag två kvarter – Kabeln och Eken – med befintliga, gamla fabriksbyggnader.

Som namnet skvallrar om så tillverkades det kablar där en gång i tiden. Här, i kvarter med industrikaraktär, vill Diligentia bygga en ny stadsdel. Tanken är att förtäta med modern arkitektur, samtidigt som de gamla fastigheterna ska bevaras.

Några är redan ombyggda till kontor, den senaste så sent som 2010. Det som är unikt med stadsdelen är att den blir Stockholms första miljöklassade stadsdel, som ska certifieras enligt brittiska Breeam Communities.

Står bakom flera


Det är den första i Stockholmsområdet men den tredje i Sverige. Också den första stadsdelen, Masthusen i Malmös Västra Hamnen som nyligen börjat utvecklas, står Diligentia bakom.

– Det började med att vi var några som var intresserade av hållbarhet och miljö. När vi hittade Breeam Communities insåg vi att det var ett väldigt bra verktyg för att arbeta med de frågorna. Det ger ett helhetsperspektiv på hållbarhet, som innefattar inte bara miljö utan även de ekonomiska och sociala aspekterna, säger Sven Orefelt, chef för projekt och teknik på Diligentia.

– Dessutom ligger det i tiden. Framöver kommer det att finnas en större efterfrågan på hållbarhetsklassade fastigheter och stadsdelar, tillägger kollegan Andreas Flyborg, projektchef.

Namnet inte klart


Att ha arbetat fram ett arbetssätt under projektet med Masthusen, har de en stor hjälp av inför skapandet av vad de i dag kallar Kabeln. Om det blir namnet på området i slutänden är ännu inte klart.

Klart är att stadsdelen ska bli attraktiv. Här ska du kunna bo, arbeta, handla och roa dig. Den ska inte stänga klockan fem utan vara levande även på kvällar och helger. Diligentia satsar på bra arkitektur, både i gestaltning och i materialval, för att de nya byggnaderna ska hålla över tiden och tåla att förändras. Ett högre landmärke kommer de att kunna bygga, men vad det i så fall skulle bli är inte klart.

Artikelbild

Sven Orefelt och Andreas Flyborg ser en stor potential i Sundbyberg och tror att det blir nästa heta område i Storstockholm.


Genom att hitta rätt struktur kommer området bli en naturlig länk mellan bostadsområden och kommunikationerna kring Sundbybergs station.

– Visionen innefattar en hållbar stad som ska vara tillgänglig för alla, vara trygg med bra belysning och sikt, den ska kännas välkomnande, uttrycket ska vara urbant och miljön ska kännas inspirerande. Den visionen delar vi med Sundbybergs kommun, säger Andreas Flyborg.

Diligentia vill inte rikta sig till någon speciell nisch av företag, men Sven Orefelt gissar att området kommer att locka till sig medvetna företag. Dels på grund av miljöprofilen, dels för att Sundbyberg har ett centralt läge med utmärkta kommunikationsmöjligheter men inga cityhyror.

Arbetet med Kabeln är i sin linda och det är ännu oklart hur stora ytor kontor, bostäder och handel som ska byggas. Just nu har arbetet med den nya detaljplanen påbörjats. Enligt gällande detaljplan finns det redan i dag möjlighet att utveckla nya kontorsytor så fort de fått klart med hyresgäster.

En utmaning är att Diligentia måste planera stadsdelen för två olika scenarier. Scenario ett är det förslag som finns om att gräva ner spårområdet som går genom och delar Sundbyberg.

– Det skulle innebära att de två sidorna länkas samman och gatorna kan fortsätta över dagens spårområde. Scenario två är att spåren kommer att fortsätta ligga som en barriär, säger Sven Orefelt.

En av fördelarna som Diligentia ser med området är kommunikationerna. Sundbyberg är Sveriges minsta kommun men har flest antal kollektivtrafikslag. Det är lätt att ta sig till och från staden och det tar bara åtta minuter in till T-centralen. Det finns även många andra utvecklingsplaner här, som till exempel nya bostadsområden, en strandpromenad längs med Bällsta å och ett resecentrum.

– Sundbyberg är en drivande kommun som tagit fram en spännande vision och som arbetar mycket aktivt med stadens framtida utveckling. Vi ser en stor potential i Sundbyberg och tror att det kommer att bli nästa heta område. Det finns ingenting liknande just nu, säger Andreas Flyborg.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration