Sturegallerian växer och nya kontorsytor skapas

Sturegallerian ska öppnas upp och bli större. Dessutom skapas fler kontorsytor och från klassiska Marmorhallarna blir det direktaccess till tunnelbanan. – Det här ska bli Stockholms mest attraktiva adress, säger Charlotta Rosén, vd på TAM Hood Consulting.

Skriven av Henrik Ekberg 2016-02-22 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Sturegallerian. Butiks- och restaurangytan i Sturegallerian är i dag 16 000 kvadratmeter, efter ombyggnationen kommer retail-ytan att öka med 10 000 kvadratmeter.
Bild: Henrik Ekberg


Det kommer att hända mycket i kvarteret kring Sturegallerian de närmaste åren. Förenade Arab­emiratens statliga investeringsbolag Adia (Abu Dhabi Investment Authority) äger sedan tio år tillbaka de flesta fastigheter i kvarteret. På hemmaplan är det TAM Group som har uppdraget att utveckla Adias fastigheter vid Stureplan, som omfattar drygt 65 000 kvadratmeter lokalyta. Till projektet hör även ett par fastigheter som Vasakronan äger.
Artikelbild

Charlotta Rosén
Bild: Henrik Ekberg


Här såldes bilar


I den första fasen ligger ombyggnation av Marmorhallarna. Den nuvarande ingången till tunnelbanestationen från Birger Jarlsgatan kommer att flyttas in till Marmorhallarna där det också kommer att bli innetorg med restauranger och kaféer. Ingången till de anrika hallarna ska återställas till den större originalstorleken och ett glastak ska byggas över lokalerna för att öka ljusinsläppet.

– Det här är fantastiska lokaler som har hamnat lite i skymundan. Här såldes det bilar förr i tiden, berättar Charlotta Rosén som tillägger att det känns bra att göra Marmorhallarna mer tillgängliga för allmänheten.

Skapa torgstruktur


I källarplanet, där ingången till tunnelbanan ska ligga, kommer det att skapas nya handelsytor med saluhall och kaféer. Även Sturegallerians nuvarande lokaler i gatuplan byggs om och får en ny, öppnare struktur. Sammantaget kommer butiks- och restaurangytan att öka från dagens 16 000 kvadratmeter till cirka 26 000 kvadratmeter.
Artikelbild

Marmorhallarna. De anrika Marmorhallarna, där det förr i tiden såldes exklusiva bilar, kommer att få en mer framträdande roll i Sturekvarteret.
Bild: Henrik Ekberg


– Målet är att skapa en torgstruktur i gallerian så att det blir ljusare. På det sättet blir det mer luft och utrymme även för kontorshyresgästerna i fastigheten. Även om gallerian är en stor del av kvarteret så är det samtidigt en stor arbetsplats med många kontorsplatser, berättar Charlotta Rosén och fortsätter:

– Vi vill även göra så att kontoren får gatuadresser, så att de blir mer lättillgängliga. I dag kan det vara lite komplicerat att hitta till kontoren eftersom man först måste ta sig in i gallerian. Hyr man ett fint kontor så vill man ha en egen adress och en snygg utsida. Det här ska bli Stockholms mest attraktiva adress för företag, slår hon fast.

Hotell på Humlegårdsgatan


Dagens kontorsytor i kvarteret omfattar 36 000 kvadratmeter, denna yta kommer att öka till 48 000 kvadratmeter när projektet står klart. En stor del av de nya kontorsytorna byggs i det nuvarande P-huset, som rivs. Ingången till kontoren blir från Grev Turegatan, som i dag upplevs som en grå plats där det inte händer mycket.
Artikelbild

Ljusare. Så här skulle Marmorhallarna kunna bli.
Bild: TAM Group


Nytt i kvarteret blir även ett hotell på Humlegårdsgatan med drygt 100 rum, en grönskande innergård och en lobby som blir tillgänglig för allmänheten.

– Tillsammans med Stockholms stad tittar vi också på hur Birger Jarlsgatan och Stureplan kan bli bättre för gående. Vi vill minska den barriär som Birger Jarlsgatan är i dag mellan Bibliotekstan, Kungsgatan och Sturekvarteret. Där jobbar vi med en omdaning av gatu- och torgmiljön.

Planförslag till sommaren


Nyligen avslutades programsamrådet, som omfattar de större frågorna i projektet som till exempel rivning av enskilda hus och höjd på nya byggnader. Fram till våren kommer man att arbeta med detaljplanen.
Artikelbild

Öppnare. Sturegallerian blir öppnare och rymligare.
Bild: TAM Group


– Vi hoppas få fram ett planförslag till sommaren och en färdig detaljplan under 2017. Efter det tar det kanske ett tag innan vi på allvar kan komma igång med projektet, säger Charlotta Rosén.

Men under samrådsrundan har en del kritiska röster riktats mot projektet, såväl från politiker och Stadsmuseet – som bland annat tycker att det blir för stor åverkan på de anrika byggnaderna – som krögare, som kan tvingas stänga under byggtiden. Enligt Charlotta Rosén är förändringar i stadsmiljön något som engagerar, vilket inte minst har märkts i detta projekt vars storlek är en anledning till att man har genomfört ett programsamråd.

Ska bli viktig för många


– Utifrån det kan vi jobba fram de planeringsförutsättningar som ska styra framtagandet av ett mer detaljerat förslag. Den här platsen behöver en stor förändring för att vara en del av en attraktiv och stark innerstad, nu fungerar den endast för några få. Vi vill att platsen ska bli central och viktig för många, säger Charlotta Rosén och fortsätter:

– Vad gäller påverkan på befintliga verksamheter så planerar vi för en etappvis utbyggnad, vilket säkerställer att kvarteret är öppet hela byggtiden. Det planeras också för tillfälliga lokaler för vissa verksamheter.

Lediga lokaler i Stockholm


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration