Hos Ihus i Uppsala står hållbarheten i fokus

På kommunägda Ihus värderas hållbarhet så högt att de för ett år sedan anställde en egen hållbarhetschef. – Miljömedvetenheten var väl inarbetad, så det kändes naturligt att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet, säger Maria Säfström, hållbarhetschef.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-02-11 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Cykelfabrik. Maria Säfström och Ulf Häggbom på Ihus framför Crescentskylten som återvunnits från den gamla cykelfabriken Nymans Verkstäder som en gång i tiden verkat på fastigheten. De ser det som ett bra sätt att skapa en koppling till historien i sina lokaler, som även är skyddade på grund av det kulturhistoriska värdet i byggnaderna.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


Ihus, egentligen AB Uppsala kommuns Industrihus, bildades 1972. De äger ett 30-tal fastigheter och har en lokalyta om ungefär 190 000 kvadratmeter. Ihus förvaltar även ett tjugotal av kommunens fastigheter, däribland Stadshuset och Uppsala Konsert & Kongress. Bara under det sista året har Ihus gått från 16 till 25 anställda.

– Den stora ökningen är ett resultat av en omorganisation som har handlat om att få rätt medarbetare på rätt plats. Omorganisationen skedde i april 2015, och sam­tidigt flyttade vi till nya lokaler här på Salagatan, säger vd Ulf Häggbom, som har arbetat på Ihus sedan 2001.

Flera hållbarhetsaspekter


Ett stort fokus för Ihus är hållbarhet och för ett år ­sedan anställdes Maria Säfström som hållbarhetschef. Miljö hade Ihus arbetat med under många år, men det viktiga nu var att få med även andra hållbarhetsaspekter, som de sociala och de ekonomiska.

– Jag jobbade tidigare här som konsult med uppdraget som miljöledare och miljömedvetenheten var väl inarbetad sedan länge och hela personalen var och är väldigt engagerade, så det kändes naturligt att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet. Vi har också en ägare som är väldigt tydlig i hållbarhetsfrågorna, vilket gör det lätt för oss att välja att lägga tid och pengar på just det, ­säger Maria Säfström.

Hon berättar att Ihus dels vill bidra till en hållbar stadsutveckling generellt, men även hjälpa sina hyresgäster till en mer hållbar verksamhet. Det kan handla om energieffektivisering, eller att helt enkelt se till att rätt hyresgäst sitter i rätt lokal som är funktionell för just dem.

Ställer krav


Ihus arbetar även med gröna hyresavtal och de tycker att det är viktigt att ställa krav på sina leverantörer när det gäller miljö och hållbarhet.

Eftersom kommunen är en av deras stora hyresgäster ser Maria Säfström en möjlighet i att bidra med sakkunskap för att kommunen ska kunna arbeta på ett mer miljövänligt sätt. Förutom kommunen har Ihus många småföretag som hyresgäster, 80 procent är före­tag med färre än 20 anställda. Det handlar mest om kontor och småindustri, men det finns också en del specialbyggnader som kommunen hyr, som exempelvis brandstationer.

– Vi är ett alternativ till de privata aktörerna då vi har ett näringspolitiskt uppdrag, men det är också viktigt att vi inte konkurrerar ut de andra utan håller marknadsmässiga priser, säger Ulf Häggbom.

Det som särskiljer Ihus från andra fastighetsbolag enligt honom är just det näringspolitiska uppdraget.

– Vi har möjlighet att vara med och stödja unga ­entreprenörer, inkubatorer och nystartade företag. Andra fastighetsägare kanske får välja bort det för att det är mindre lönsamt, men vår ägare tycker att det är viktigt för tillväxten av Uppsala, säger Ulf Häggbom.

Just nu har de exempelvis ett samarbete med Stuns, en stiftelse för universitet och näringsliv i samhället, i industriområdet Vaksala-Eke. Här har de utvecklat ett gammalt tegelbruk och byggt nya byggnader, med mål att skapa en hållbar företagsby. Området drivs av bergvärme, solenergi och förhoppningsvis i framtiden även vindkraft. Här finns också gemensamma lunchrum och konferenslokaler – allt för att hushålla med resurser. Vaksala-Eke fungerar som en laboratoriemiljö för studenter vid Uppsala universitet som samarbetar med industriområdet vid exempelvis examensarbeten.

Generera nya idéer


– Ett 20-tal studenter gjorde under 2015 olika projekt­arbeten hos oss genom vårt samarbete med Stuns. Det är kul för vi känner att vi kan bidra. Det kan också generera nya idéer och man får sig små tankeställare ibland. Så det är givande både för dem och för oss, säger Maria Säfström.

– Det känns väldigt betydelsefullt att bidra till att skapa en röd tråd mellan universitetet och närings­livet, säger Ulf Häggbom.

Bygga om stadshuset

Det största projektet som Ihus står inför nu är att de har fått uppdraget att bygga om Stadshuset.

– Tanken är att det ska stå klart 2020 och vi har nu börjat bjuda in till en arkitekttävling, säger Ulf Häggbom.

Ett annat stort projekt är utvecklingen av Scans gamla slakteri i industriområdet Boländerna. Här finns ungefär 30 000 kvadratmeter lokalyta och kring 60 000 kvadratmeter tomt. Ihus jobbar just nu med förädling, men har ännu ingen exakt tanke kring vad man vill skapa.

– Det finns otroligt många möjligheter med fastigheten eftersom den ligger så centralt och bra. Så det kommer inte att bli svårt att utveckla, utan nu gäller bara att välja vilket spår man ska gå, säger Maria Säfström.

Sök lokaler i Uppsala


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration