"Det är nyproducerat som efterfrågas mest"

Återigen bygger Eklandia nytt – utan att ha några klara hyreskontrakt.
– Det är nyproducerade utrymmeseffektiva lokaler som efterfrågas mest på logistikmarknaden, säger Hans Stridh, affärsområdeschef för Hisingen på Eklandia.

Skriven av Nicklas Tollesson 2012-02-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Byggnationen påbörjades i höstas. Byggnaden ska bli 5 400 kvadratmeter stor.
Bild: Eklandia


Eklandia har de senaste åren byggt ett flertal logistikbyggnader på Hisingen, bland annat de som Onemed och Direct Cargo nu hyr i Tagene.

Byggnaden som hyrs av Direct Cargo påbörjades innan något hyreskontrakt var tecknat, och just nu håller Eklandia på att uppföra ytterligare en byggnad utan specifik hyresgäst, på Transportgatan, mellan två andra nybyggda Eklandiafastigheter – de som hyrs av Byggmax och Toyota.

– Den blir 5 400 kvadratmeter stor, i princip en kopia av Direct Cargos lokaler på Tagenevägen. Det finns ett intresse för fastigheten och vi för diskussioner med ett par intressenter, säger Hans Stridh.

Efterfrågas


Han menar att det är den här typen av lokaler som efterfrågas på marknaden.

– Det finns en efterfrågan på nyproducerade lokaler. På Göteborgsmarknaden finns det en hel del byggnader som egentligen uppförts för andra ändamål som till exempel produktionslokaler. Flera av dessa har byggts om till logistikfastigheter med lastportar. Det finns dessutom ett utbud av logistikanläggningar med en för stor andel kontor, blandfastigheter som är relativt svåruthyrda i dag. Nuförtiden prioriteras även den löpande driftsekonomin, och då är det nya, välisolerade lokaler som efterfrågas. Eklandia arbetar därför också aktivt i det befintliga fastighetsbeståndet med att förädla och utveckla fastigheterna för att anpassa dem till det som efterfrågas.

Byggnaden på Transportgatan ska stå klar i slutet av augusti.

Ni har byggt mycket lager/logistik de senaste åren. Några fler sådana här projekt i pipeline?


– Nej, inte just nu då vi har begränsad tillgång till egen mark. Därför söker vi aktivt efter lämplig mark och ser positivt på att det pågår detaljplanearbeten för ett par stora områden på Hisingen.

Hans Stridh ser gärna att ännu mer mark avsätts för den här typen av verksamhet.

– Mellan Arendal och Älvsborgsbron finns mycket mark med stor potential för framtiden där detaljplanearbetet ännu inte är påbörjat.

Att Arendal är attraktivt visade inte minst en stor affär som Eklandia genomförde förra året, då Speed Logistics etablerade sig där på 28 000 kvadratmeter i en befintlig Eklandia-fastighet. Speeds verksamhet i fastigheten går ut på att hantera så kallad tredjeparts-logistiklösning.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration