Nya planer för Campus Näckrosen

Campus Näckrosen har sedan första skissen presenterades varit ett omtalat projekt. Efter ett par års arbete lämnar nu Akademiska Hus över bollen till stadsbyggnadskontoret med ett förslag som verkar ha vunnit förtroende hos de kringboende. – Det har gått från hela havet stormar till något som kan bli riktigt bra. Inte minst har vi lärt oss väldigt mycket, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör på Akademiska Hus region Väst.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-02-12 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Mötesplats. Målet med Campus Näckrosen är att skapa en träffpunkt för forskare, studenter och allmänhet.
Bild: Tham & Videgård Arkitekter


Det hela startade 2013 när Akademiska Hus hade ett utredningsuppdrag kring universitetsområdet ovanför Korsvägen, det så kallade Campus Näckrosen, tillsammans med fastighetskontoret och Higab. Målet var att skapa en kreativ mötesplats för humaniora, konst och kultur. Det skulle vara ett sätt att samlokalisera den konstnärliga fakulteten med Humanisten och universitetsbiblioteket, och skapa en träffpunkt för forskare, studenter och allmänhet. Man inledde med att göra en akvarellskiss som visade en idé för området – men hade aldrig kunnat ana alla reaktioner.

– Från vår sida var det bara någon slags vision, men det som upprörde många var att de trodde att vi skulle gå in i parken och bygga, något som aldrig har varit ­aktuellt, säger Birgitta Hohlfält van Dalen.

"En möjlighet att samla allt på en plats"


Efter all uppståndelse bestämde sig Akademiska Hus i november 2014 för att starta ett dialogprojekt med boende, verksamma i området, studenter och fastighetsägare, och gjorde en serie workshops. I samband med detta genomfördes ett parallellt uppdrag där det skulle testas vilka volymer som skulle kunna få plats i området, och på vilket sätt. Före sommaren gick man ut med ett skissuppdrag till fyra arkitekter som fick titta på Hovrättstomten, Artisten och universitets­biblioteket.
Artikelbild

Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör, Akademiska Hus region Väst


Under dialogprocessen öppnade också stadsbyggnadskontoret upp för att titta på parkeringstomten mellan Artisten och stadsteatern som en möjlighet för utveckling av den konstnärliga fakulteten.

– Det tyckte vi var spännande, och en möjlighet att samla allt på en plats, säger Birgitta Hohlfält van ­Dalen.

De valde då två av de arkitekter som redan var inne i processen som fick ett särskilt uppdrag att titta på just den tomten. När detta blev beslutat kallades grannarna in för dialog, och de nya förslagen mottogs positivt.

– Vi har successivt jobbat oss igenom dialogen och fått de kringboendes respekt genom att vi uppriktigt har varit angelägna om att lyssna och vara transparenta, säger Birgitta Hohlfält van Dalen.

Presenterades för de kringboende


När uppdragen sedan var klara och hade gåtts igenom av en bedömningsgrupp presenterades de återigen för de kringboende innan det slutliga beslutet togs. Bedömningsgruppen hade förordat Tham & Videgårds förslag som man ansåg vara mest funktionellt och ­flexibelt, där även parkeringstomten ingick.
"Det har varit en jättespännande resa, från hela havet stormar till att det här kan nog bli någonting riktigt bra."
– I detta förslag blir Hovrätten orörd som byggnad utvändigt, även om vi invändigt kommer att fylla den med annat innehåll som verksamheten behöver för att skapa det kluster de vill ha. Vi skulle kunna använda Hovrätten som en slags humanistisk, konstnärlig hub, säger Birgitta Hohlfält van Dalen.

Eftersom biblioteket inte inkluderades i det nya förslaget tas nu ett nytt grepp om det, där arbetet startar i mars.

– Det har varit en jättespännande resa, från hela havet stormar till att det här kan nog bli någonting riktigt bra. Inte minst har vi lärt oss väldigt mycket och min personliga tro är vi i framtiden bör använda denna typ av dialoger om vi bygger i känsliga områden. Vi har också insett att det är ett väldigt bra sätt att sprida information.

Lämnar över


Nu lämnar Akademiska hus över Tham & Videgårds förslag till stadsbyggnadskontoret, som har följt dialog­arbetet.

– Vi har jobbat tålmodigt med det här och ­allt underlag från dialogerna har gått med till stadsbyggnadskontoret, säger Birgitta Hohlfält van Dalen.

Än så länge är de inlämnade förslagen endast volym­skisser, och totalt rör det sig om ungefär 20 000 nya kvadratmeter som ska byggas. Parkeringen som i dagsläget ligger där den framtida byggnaden är planerad ska ersättas med ett parkeringsdäck i byggnaden. Detaljplanearbetet startar under första delen av 2016 och man räknar med ungefär två års arbetstid. Sedan blir det minst två års byggtid, men förhoppningen är att senast vara klara till jubileumsåret 2021.
Artikelbild

Planer. Skisser för området kring Johannebergsgatan.
Bild: Tham & Videgård Arkitekter


Mer aktiverad


Birgitta Hohlfält van Dalen ser det som positivt att förslaget innebär att Götaplatsen blir mer aktiverad, samtidigt som utbildningen får kulturen alldeles intill.

– Det skulle kännas fantastiskt om de framtida kultur­arbetarna utbildas just här. Det ger universitet en chans till samverkan med de institutioner som ligger runt omkring, vilket är utvecklande för alla, säger hon.

Att biblioteket nyskapas möjliggör samtidigt något som kan bli intressant för allmänheten.

– Målet är att studenterna ska leva i en slags samklang med alla andra som besöker parken och vi har haft ett fantastiskt arbete med vår kund, Göteborgs universitet.

Lediga lokaler i Göteborg


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration