Dokument

Dokument
Dokument

Hedenstorpsvägen 7

Industri/Kontor/Lager, 1000 m2, Jönköping, Hedenstorp

På Hedenstorpsvägen 7 finns det en ledig lokal om 1000 kvm som till stora delar består av lager samt kontor. Lokalen har tidigare använts av ett rivning, sanering, och miljöinventeringsföretag. Lokalen lämpar sig för en verksamhet som är i behov av ett större lager om 800 kvm men som även behöver tillgång till mindre konferens/kontorsutrymme om 200 kvm. Lokalen har bra skyltläge ut mot Hedenstorpsvägen och närheten till väg 40 gör det smidigt att ta sig till och från fastigheten.

Omgivning

Hedenstorp industriområde är beläget precis intill riksväg 40 och väg 195 med närhet till väg 26/47, E4 och Jönköpings flygplats. Sedan 1990 har Hedenstorp växt och nu berör även utvecklingen området söder om riksväg 40, precis intill Jönköping Airport. Större delen av marken runtomkring Hedenstorp är kommunägd och består till största del av barrskog och våtmarker, i nära anslutning av området ligger ytterligare naturområden och vattenledningsparken. Närheten till bostäder i västra Jönköping gör att arbets- och besöksresor blir relativt korta till och från Hedenstorp. Utveckling har gått fort de senaste åren och redan nu finns många lokal och internationella aktörer i området. Tanken är att förbättra kommunikationerna ytterligare till- och från området genom att låta stomlinje 2 trafikera området. Kommunen vill ha att Jönköpings stadsbild ska stärkas vilket är syftet med att kommunen vill att området kring Hedenstorp ska fortsätta utvecklas. I nutid planeras bensinmack och restauranger i anslutning av Hedenstorp trafikplats.

Planlösning

Byggnaden är byggd 2010 och är i gott skick. Lokalen uppgår till 1000 kvm och består av två kontorsytor om 100 kvm vardera (200 kvm totalt) där det även ingår omklädningsrum, två WC, en HWC och ett kök. I lokalen finns det även en produktions/lageryta om 800 kvm med en takhöjd om 5,5m u.k balk. Lokalen är idag uppdelad med en skiljevägg där man kan gå mellan lokalerna genom en port (se bilder). Till lokalen finns det två markportar vilket gör det smidigt med in och utlastning. Utanför byggnaden finns det även ett asfalterad yta med stängsel som kan användas som parkering eller uppställningsyta m.m..

Kommunikationer

Kommunikation i form av buss finns i området.

Service

All tänkbar service finns i centrala Jönköping ca 7 minuter bort.

Övrigt

För mer information besök www.quadrent.se

Kontakta Annonsör

Anders Mårtensson
0709-749995
anders.martensson@quadrent.se