Klustervägen 11

Kontorshotell, 12 m2, Linköping, Vreta Kloster

Kontorslokaler för forskning och företag inom den gröna näringen.

Vreta Kluster är en mötesplats och en utvecklingsarena där vi erbjuder kontorsplatser, konferensmöjligheter, utbildningar och events samt ett unikt nätverk. Genom samverkan mellan företag, utveckling och forskning vill vi främja nytänkande, skapande av nya affärsidéer och kunskapsutbyte. Syftet är både att skapa värden för klusterföretagen och att främja entreprenörskap och tillväxt i regionen. Vi finns i Östergötland men har ett nationellt fokus och internationellt perspektiv.

Vi erbjuder även tilläggstjänster som internet, kopiering, skrivare, möbler och städning. Se vår hemsida för mera information
http//www.sanktkors.se/hyresgastinformation/vreta-kluster/.


Fastighetsbeteckning

Stora Sjögestad 203

Våningsplan

2
Kontakta Annonsör

Marie Athlöf
013-205602
hyralokal@sanktkors.se

Utvalda lokaler från Sankt Kors Fastighets AB i Vreta Kloster