Follingbogatan 32

Kontor, 230 m2, Stockholm, Bromma

Ledig lokal i gatuplan i Bromma Sjukhus!

Omgivning

Buss 117
Grön linje - Brommaplan

Kommunikationer

Fiber finns från anslutningspunkt i källare

Service

Vecturas ambition är att öppna upp byggnaden och skapa en målpunkt för närområdet.
Entrén mot Follingbogatan utvecklas och ges en mer publik karaktär. Huvudentrén behålles och kompletteras med nya entréer för café och olika serviceverksamheter.
Byggnaden ska inte bara verka som något bra för patienter och boende i sjukhuset – den ska även öka trivsel och bidra till området.

Övrigt

Vecturas ambition är att låta befintliga verksamheter vara kvar och utvecklas. Stor vikt läggs på att upprustningen av Bromma Sjukhus ska få en minimal påverkan på befintlig vårdverksamhet.
Vectura vill bidra till att öka samverkan mellan verksamheter och att möjliggöra för delade funktioner och lokaler. Vi vill rusta upp Bromma Sjukhus och skapa fler vårdplatser och boenden – med hög kvalitet. Både under och efter renovering.

Kontakta Annonsör

Catia Bond
073-439 26 43
catia@newproperty.se


Utvalda lokaler från New Property Group AB i Bromma

Liknande lediga lokaler i Bromma