Gunnesgårdsvägen 25

Industri, 1 m2, Kungsbacka

Fastighet med bra skyltläge längs E6. Fastigheten innehåller idag ett flertalet hyresgäster. Bla Schiedmann och Fjäråsgrillen. LOA ca 1290 kvm samt en bruttointäkt om ca 1.3 mkr.

Kontakta annonsör
Johan Holpers
+46707593464
johan.holpers@relier.se