Utmarksvägen 18

Utmarksvägen 18, Kungälv

Kombinerad kontors- och butiksfastighet. Fastigheten uppdelad i kontor med olika storlek samt detsamma gällande butiksytor.

Byggår: 1987
Storlek kontor: 1500 m2
Storlek affär: 1700 m2

Kontakt

Lennart Simberg Fastighetsförvaltning

www.simberg.nu


Fastighetsid: 358