Nu förverkligas RegionCity!

Partnertext


Ökad rörlighet och fler mänskliga möten leder till en innovativ kultur – och i slutändan ekonomisk tillväxt.
- Nu bygger vi framtiden, tillsammans med rätt hyresgäster, säger Urban Hammarlund på Jernhusen.

Skriven av Nicklas Tollesson 2018-01-24 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post


Sedan 2010 har Jernhusen arbetat med förberedelserna för RegionCity – det gigantiska stadsutvecklingsprojektet som skapar en helt ny stadsdel mitt i Göteborgsregionens hjärta. Nu kommer granskningsskedet – och under året räknar Jernhusen med att teckna de första hyreskontrakten.

Det första huset, Jubileumstornet, slår upp portarna till Göteborgs 400-årsjubileum 2021, medan grannhuset Älvtornet står inflyttningsklart två år senare. Tornen – som byggs på den nuvarande parkeringsplatsen vid Nils Ericsonsplatsens bussterminal – blir 19 och 22 våningar höga kommer att innehålla handels-, service- och samlingslokaler i bottenvåningarna med kontor ovanför. Högst upp i Jubileumstornet planeras för en topprestaurang.
Artikelbild

Jernhusen erbjuder kontorshyresgästerna i Jubileumstornet och Älvtornet två olika koncept, “Himla“ i de övre våningsplanen och “Vimla“ i de lägre. På bilden ses ett exempel från konceptet “Vimla“ som riktar sig till mötesintensiva företag som drar nytta av det supercentrala läget.
Bild: Tomorrow


Jernhusen har två erbjudanden i de båda kontorshusen, "Vimla" och "Himla".

- "Vimla" är stora sammanhängande flexibla ytor för mötesintensiva företag som drar fördel av att finnas mitt i vimlet och vars verksamheter och personal gynnas av det extremt kommunikationsnära läget, säger Urban Hammarlund, regionchef för Jernhusens affärsområde Stadsprojekt.
Artikelbild

Urban Hammarlund, regionchef för Jernhusens affärsområde Stadsprojekt.
Bild: Mats Bengtsson/Tomorrow


- "Himla" är högre upp i husen, lite mindre kontorsytor för företag som vill ha de mest exklusiva kontorsytorna som finns att få, företag som vill lyfta sitt varumärke med utsikt dels över hamninloppet och dels över den framtida staden som kommer att växa fram mellan Västlänken och bangården.

Hållbarhet är ett nyckelbegrepp för RegionCity och läget, mellan Centralstationen, bussterminalen och Västlänken är i sig det mest hållbara man kan tänka sig.

- Medan Västlänken byggs är det här ett av få lägen som man hela tiden kommer att kunna ta sig till problemfritt utan bil – är det någonstans kollektivtrafiken prioriteras så är det här. Självklart kommer vi att arbeta med miljöcertifieringar, men det är inte certifieringarna i sig som är det viktiga, utan att ge förutsättningar för att människor ska agera mer hållbart i vardagen, då skapar vi hållbarhet på riktigt.
Artikelbild

Högst upp i Jubileumstornet planeras för en topprestaurang. Från takterrassen på det 22 våningar höga huset får man en fantastisk utsikt över älvinloppet och över den nya stadsdelen som kommer att växa fram mellan Västlänken och bangården.
Bild: Tomorrow


Att ha kontor i RegionCity innebär också bra möjligheter att utöka sina ytor i och med att Jernhusen äger hela området som ska växa i ett par decennier framöver.

- Vi har unika möjligheter att låta företagen både öka och minska sina ytor. Redan inledningsvis kan man faktiskt tänka sig att man flyttar in i Jubileumstornet och växer över i Älvtornet, säger Urban Hammarlund som också betonar att det är viktigt att få hyresgäster som kan vara med och bidra till att bygga en progressiv och givande kultur i den framtida stadsdelen.

Artikelbild

Jubileumstornet och Älvtornet byggs på den nuvarande parkeringsplatsen vid Nils Ericsonsplatsens bussterminal.
Bild: Tomorrow


- I RegionCity möts staden och regionen. Här möts 1600-talsstaden och framtidsstaden med arbetsplatser och bostäder. Här möts det gröna stråket, med Trädgårdsföreningen, och det blåa stråket med älven som kommer att bli mycket mer tillgänglig framöver. Men framför allt handlar det om det mänskliga mötet. Vi tror att det mänskliga mötet är grunden för att skapa ett kluster av företag som bygger en innovativ kultur som ger förutsättningar för att utveckla både personal och verksamheter. En kultur som skapar tillväxt och ännu mer framgångsrika företag.

Jubileumstornet

Inflyttning: Från 2021.
Innehåll: 3 000 kvadratmeter handel och service, 19 000 kvadratmeter kontor, restaurang på toppvåningen.
Antal våningar: 22.
Storlek, kontorsytor: 250 – 5 000 kvadratmeter.

Älvtornet

Inflyttning: Från 2023.
Innehåll: 2 000 kvadratmeter handel och service, 17 000 kvadratmeter kontor.
Antal våningar: 19.
Storlek, kontorsytor: 250 – 5 000 kvadratmeter.Dela på linkedIn Skicka till e-post