Skolängsvägen 6B

Övrigt, 1000 m2, Stockholm, Danderyd

Fastigheten inhyser idag en skola, men kan också vara en bra fastighet för vård/omsorg. Tomten är på drygt 5800 m2 och inhyser både parkmark och trädområden. Huset byggdes 1923, men har moderniserats och sedan 2010 är det en förskola som har sin verksamhet här.

Kontakta annonsör
Marcus Fond
070-775 58 19
marcus@newproperty.se


Utvalda lokaler från New Property Group AB i Danderyd