Kontakta annonsör Spara till senare Gatuvy Karta Alla bilder Skriv ut

Säve Flygplatsväg 34

Övrigt, 6500 - 57000 m2, Göteborg, Säve

Stort utvecklingsområde utan begränsningar. På Säve flygplats erbjuds nu 6 500 - 57 000 kvm mark för utveckling & uthyrning. Marken finns uppdelad på sex tomter belägna runt den gamla terminalbyggnaden i storlekar från 6 500 kvm - 17 500 kvm.

• Långsiktig plan att skapa en Industriell Blandstad - en

kombination av industri, logistik, handel, upplevelse och

verksamheter

• I kortare perspektiv förtätning och förädling av idag

exploaterade områden

- Säve Depå – yrkesboende

- Förtätning kring bergrum och kringliggande ytor

- Förtätning kring det idag minskade flygplatsområdet

Då riksintresset är hävt är det Serneke

som styr utvecklingen av flygplatsområdet

• Förtätning kring det idag minskade

flygplatsområdet

• Målsättning att skapa en levande flygplats

som blir en attraktion att besöka

• Expansion av befintliga byggnader möjliga

in på flygplatsområdet

• Exploateringsbara markytor 50-60 000

kvm i direkt anslutning till existerande

bebyggelse

Delområde 1:

• Storlek 6 500 kvm

• Yttermått ca 80x130 m

• Ligger i direkt anslutning till BodyFlights

nyetablering med världens högsta vindtunnel för

Indoor Skydiving samt Nolvik hotell & konferens

• Området är relativt plant och består av naturmark

• Önskvärd inriktning på etablering som knyter an

till existerande verksamheter med fokus på

upplevelser, handel, kontor och småskalig

industri

Delområde 2:

• Storlek ca 7 500 kvm

• Yttermått ca 110x110 m

• Ligger i direkt anslutning till Nolvik hotell

& konferens

• Området består till stora delar av

hårdgjord yta (grus) som tidigare fungerat

som parkering med belysning

• Önskvärd inriktning på etablering som

knyter an till existerande verksamheter

med fokus på upplevelser, handel och

kontor

Delområde 3:

• Storlek ca 7 000 kvm

• Yttermått ca 50x150 m

• Ligger i direkt anslutning till gamla

flygplatsterminalen som idag är områdets

hjärta

• Området består till stora delar av

hårdgjord yta (asfalt)

• Önskvärd inriktning på etablering som

knyter an till existerande verksamheter

med fokus på upplevelser, handel och

kontor

Delområde 4:

• Storlek ca 7 000 kvm

• Yttermått ca 27x250 m

• Ligger norr om gamla flygplatsterminalen i direkt

anslutning till hangarer med mestadels

flygrelaterad verksamhet

• Området består till stora delar av hårdgjord yta

(grus och asfalt)

• Önskvärd inriktning på etablering som knyter an

till existerande verksamheter med fokus på

upplevelser, handel, kontor och småskalig industri

• Tänkbar inriktning är även olika former av lager

som t.ex. self storage, bilar och båtar

Delområde 5:

• Storlek ca 12 000 kvm

• Yttermått ca 70x200 m

• Ligger på norra delen av flygplatsområdet i direkt

anslutning till Kongahällavägen. Granne med

områdets heliport där polis, ambulans och SAR

har sin bas.

• Området består av plan naturmark.

• Utmärkt skyltläge för t.ex. handel och upplevelser

såväl som logistik med närheten till

Kongahällavägen

• Närbesläktade 112 verksamheter är såklart även

givet

Delområde 6

• Storlek ca 17 500 kvm

• Yttermått ca 125x190 m

• Ligger på södra delen av flygplatsområdet

• Området består till stora delar av

hårdgjord yta (asfalt) som tidigare fungerat

som parkering med belysning

• Ytan används idag som uppställningsplats

men på sikt lämplig etablering för t.ex.

fordonsindustri, bil-/båtåterförsäljare etc.

Möjlighet finns med ytterligare större

markområde i direkt anslutning österut.

Omgivning

Det finns några mindre operativa flygaktörer på området t.ex. pilotutbildning, räddningstjänst och företag inom drönarteknik.

Kommunikationer

Goda kommunikationer med kollektivtrafik

Service

På området finns hotell, restaurang och konferensmöjligheter.


Kontakta annonsör
Erik Wallin

erik.wallin@colliers.com


Colliers International AB

Utvalda lokaler från Colliers International AB i SäveLiknande lediga lokaler i Säve

Hittade du inte rätt lokal?
Skapa en gratis lokalsökning som skickas ut till
hundratals fastighetsägare och uthyrare.

Skapa lokalsökning